Til forsiden

Om Ejerforeningen

Her kan du læse om ejerforeningen, bestyrelsens sammensætning og om forholdene i vort område samt de fælles forhold, som ejerforeningen stiller til rådighed for den enkelte husejer.

 

Udover nedenstående generelle forhold kan du også læse om:

 

Vedtægter

Bestyrelsen

Udvalg

Fælles fordele

Forsikring og TV

Generalforsamling

 

Nedenfor kan du læse om:

 

Medlemsskab

Fællesudgifter

Fællesarealer

Parkering

Årets festlige aktiviteter

 

 

Medlemsskab

Som beboer er man forpligtet til at være medlem af Ejerforeningen Vibeparken, der er en ejerlejlighedsforening.

 

Foreningen varetager en række fælles interesser for ejerne, bl.a. har vi fælles bygningskaskoforsikring, fælles vejvedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne områder.

 

Ejerforeningen er en del af og medlem af Grundejerforeningen Stenagervej. For storområdet, der hører under Grundejerforeningen Stenagervej, gælder lokalplan nr. 125, som du finder her.

Til toppen af siden

 

Fællesudgifter

Hver anden måned opkræves et kontingent til dækning af fællesudgifter i ejerforeningen.

 

Beløbet opkræves via PBS - nye medlemmer modtager et indbetalingskort fra kassereren.

 

Dette kort afleveres i pengeinstituttet, der sørger for tilmeldingen til PBS. Kontingentet dækker udgifter til:

 

Kabel-TV (standardpakke fra YouSee)

Bygningsforsikring / Udvendig husforsikring

Vedligeholdelse og drift af fællesarealer

Snerydning

Vejfond (opsparing til reparation og fornyelse af vejbelægning)

Kontingent til Grundejerforeningen Stenagervej

Fællesaktiviteter og lignende

Til toppen af siden

 

Fællesarealer

Fællesarealer vedligeholdes af en anlægsgartner.

 

Græsfortov udenfor de enkelte huse skal den enkelte ejer selv holde klippet, ligesom man selv må holde vejkanten fejet.

 

Der må ikke plantes buske, træer m.v. i græsfortovet.

 

En gang om året holder vi en Grøn dag, hvor vi i fællesskab giver bede, hække og rabatter en kærlig hånd.

 

Af hensyn til de, der bor op til fællesarealerne henvises fodboldspil og lignende til de fælles boldbaner i området.

Til toppen af siden

 

Parkering og færdsel i området

Biler skal parkeres i carporte eller i de afmærkede båse.

 

Dette skal respekteres, da vejen har status som brandvej.

 

Parkering på eller langs vejen giver dårlige oversigtsforhold og øger risikoen for uheld, ligesom til- og frakørselsmuligheder for øvrige beboere og gæster besværliggøres.

 

Langtidsparkering af campingvogne, trailere og lignende på parkeringspladserne er ikke tilladt.

 

Området har status som stillevejsområde. Bilkørsel bør derfor foregå langsomt.

Lær børn, at der kører biler på vejen og lær børn at være opmærksomme på trafikken. Der henstilles til gensidig hensyntagen.

Til toppen af siden

 

Årets festlige aktiviteter

Generalforsamlingen vælger hvert år et festudvalg, der normalt arrangerer tøndeslagning til fastelavn, Sankt Hans Aften, sommerfest i august samt juletræstænding 1. søndag i advent. Festudvalget sørger for invitation, samt fastlæggelse af dato for sommerfesten, i god tid.

Til toppen af siden

 

 

Download:

Vedtægter i PDF

 

 

Info:

Må man bygge en udestue?

Få inspiration til mulighederne for at skaffe lidt ekstra plads i huset.

 

Tjek ombygnings idéer